Αλέξανδρος και Αλεξάνδρα. 3 Αυγούστου 2012. Ι. Ναός Αγίου Ελευθερίου. Θεσσαλονίκη.