Η βάφτισή μου που έγινε στο Καρπενήσι στις 29 Αυγούστου του 2012