Η βάφτιση του Δημήτρη Δημητρίου που έγινε στις 17 Ιουλίου 2012