Η βάφτιση του Νικόλαου Νικολάου που έγινε στις 12 Ιουλίου 2012