Ο Γάμος μας. Ιωάννης και Ιωάννα. 13 Ιουνίου 2011 Άγιοι Ταξιάρχες. Αγρίνιο.