Ο Γάμος μας. Μαρίνος & Μαρίνα. 23 Ιουνίου 2012 Άγιοι Πάντες. Λάρισα.