Ο Γάμος του Γιώργου και της Γεωργίας. 22 Ιουνίου 2012. Καρπενήσι.