Ο Γάμος του Χρήστου και της Χριστίνας. 16 Ιουνίου 2012. Καρπενήσι.