Ο Γάμος του Ιωωάννη και της Ιωάννας. 26 Ιουνίου 2012. Καρπενήσι.