Ο Γάμος του Κώστα και της Κωνσταντίνας. 16 Ιουνίου 2012. Καρπενήσι.