Παναγιώτης και Παναγιώτα. 16 Αυγούστου 2012. Βόλος Άγιος Νικόλαος