Θανάσης και Αθανασία. 16 Αυγούστου 2011. Παγκράτι Αθήνα.