Η βάφτιση της Δέσποινας που έγινε στις 12 Ιουνίου 2013 στο Καρπενήσι.