Ο Γάμος του Χάρη και της Χαράς. 6 Ιουνίου 2012. Θεσσαλονίκη.