Ο γάμος του Μάριου και της Μαρίας. 22 Ιουνίου 2012. Καρπενήσι.